Các danh mục con
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Quốc Thịnh
Lê Ngọc Trân Châu
Lê Thị Phương
Mai Thị Kim Loan
Lê Thị Huỳnh Lộc
Phạm Hà Minh Thảo
Hoàng Thị Hồng Thương
Trần Thị Phước Trang
Nguyễn Thị Minh Thư
Hoàng Thị Phương Thảo
Hồ Thị Thu Trang
Đỗ Thị Quý
Lê Thị Sinh
Trần Thị Thu Hường