• Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 15 tiết từ bài 1 đến bài 3 dựa trên giáo trình Complete Ielts bands 4-5. Các bài học có cấu trúc đa dạng đan xen giữa lý thuyết và thực hành kèm theo các chiến lược học tập nhằm giúp người học phát triển được đồng đều 4 kĩ năng nhằm đạt chuẩn đầu ra theo quy định cho học phần này.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 14 bài trong giáo trình nội bộ do giảng viên khoa Ngoại ngữ biên soạn. Các bài được bố cục đa dạng chú trọng phát triển kỹ năng nghe ý chính và thông tin chi tiết.