Các khóa học 
General English 3Thông tin
Communication 1Thông tin
Communication 2khóa học này yêu cầu một khoá truy cậpThông tin
GENERAL ENGLISH 6khóa học này yêu cầu một khoá truy cập
GENERAL ENGLISH 2khóa học này yêu cầu một khoá truy cập
ENGLISH FOR TOEIC 2khóa học này yêu cầu một khoá truy cập
GENERAL ENGLISH 1khóa học này yêu cầu một khoá truy cậpThông tin
General English 5khóa học này yêu cầu một khoá truy cập
ENGLISH FOR TOEIC 1khóa học này yêu cầu một khoá truy cập
GENERAL ENGLISH 4Thông tin
COMMUNICATION 3Khóa học này cho phép khách vàoThông tin