• - Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 15 tiết. Các đơn vị bài học trong bài giảng nội bộ Language 4 được sắp xếp từ bài 1 đến bài 4. Các bài học có cấu trúc đa dạng đan xen giữa lý thuyết và thực hành kèm theo các chiến lược học tập nhằm giúp người học phát triển được đồng đều 4 kĩ năng nhằm đạt chuẩn đầu ra IELTS 4.5.

  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 03 bài trong giáo trình Face2Face (Pre-Intermediate Students' book and workbook): bài 7, 8 và 9. Các bài được bố cục đa dạng, dễ hiểu, chú trọng phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 60 tiết bao gồm 6 đơn vị bài học trong giáo trình Face2Face – Pre- Intermediate B1-2, Chris Redston and Gillie Cunningham, 2008, Cambridge University Press (Students' book, workbook and CD-ROM). Các đơn vị bài học được sắp xếp từ bài 7 đến bài 12. Các bài học có cấu trúc đa dạng giúp người học phát triển được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết xoay quanh các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết. Các đơn vị bài học trong bài giảng dựa trên giáo trình Get Ready for IELTS Speaking- Collins được sắp xếp từ bài 7 đến bài 12. Các bài học có cấu trúc đa dạng đan xen giữa nghe và nói nhằm giúp người học phát triển được kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tranh luận nhằm đạt chuẩn đầu ra theo quy định cho học phần này.