• Khóa học này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 09 bài học trong bài giảng nội bộ Writing skill 4 được biên soạn từ giáo trình Writing Research Paper và các tài liệu tham khảo khác. Các bài học có các chủ đề đa dạng phù hợp cho việc dạy viết tiếng Anh nhằm giúp người học có thể vận dụng được lý thuyết về cấu trúc cơ bản của một bài luận, cách phát triển ý, lập dàn ý, viết các phần trong bài luận, cách tạo tính liên kết giữa các đoạn văn để phát triển một bài luận tiếng Anh học thuật hoàn chỉnh. Ngoài ra, sinh viên có thể viết được các loại bài luận học thuật thường gặp trong tiếng Anh như bài luận nêu nguyên nhân và kết quả, so sánh-đối chiếu và tranh luận.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 04 đơn vị bài học được chọn lọc từ giáo trình Q: Skills for Success 2-Reading and writing nhằm giúp sinh viên xây dựng, tích luỹ được vốn từ vựng, kiến thức về ngôn ngữ Anh và rèn luyện các kỹ năng đọc cần thiết như đọc lướt đoán ý chính, đọc quét tìm thông tin cụ thể, đoán nghĩa từ vựng dựa vào ngữ cảnh, xác định vị trí thông tin trong bài đọc… Từ đó, SV có thể áp dụng vào việc đọc các thể loại văn bản khác nhau như đọc báo, tạp chí; góp phần giúp Sinh viên thành công trong làm bài thi IELTS.
  • Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 45 tiết bao gồm 07 bài được biên soạn dựa vào các tài liệu tham khảo cập nhật, xoay quanh các chủ đề như : công việc của hướng dẫn viên du lịch, địa diểm du lịch và các hoạt động cho khách đi du lịch, thông tin để giao tiếp với khách đến đặt tour, hướng dẫn tour…nhằm giúp sinh viên xây dựng, tích luỹ được vốn từ vựng và kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành du lịch, cụ thể là tiếng Anh dành cho tour guide.
  • Học phần này được giảng dạy trong 15 tiết theo giáo trình nội bộ do Khoa ngoại ngữ biên soạn từ giáo trình Complete IELTS Bands 6.5-7.5 và các tài liệu tham khảo khác, nội dung liên quan đến các dạng bài tập thường xuất hiện trong các bài thi IELTS. Các bài học được cấu trúc đa dạng giúp sinh viên thực hành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết theo các dạng bài xuất hiện trong một bài thi IELTS nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra 6.5 IELTS theo quy định.