• Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 15 tiết từ các bài kiểm tra thực hành trong giáo trình sách chính thống Cambridge English complete ielts. band 5.0-6.5: Workbook with answers, từ bài tập thực hành bài 5 đến bài 8. Các bài học có cấu trúc đa dạng đan xen giữa lý thuyết và thực hành kèm theo các chiến lược học tập nhằm giúp người học phát triển được đồng đều 4 kĩ năng nhằm đạt chuẩn đầu ra 5.0 IELTS theo quy định cho học phần này.
  • Mục tiêu của học phần là người học sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong các nghiệp vụ khách sạn và nhà hàng, từ việc đặt phòng, đặt bàn trước cho đến việc tiếp đón khách đến khách sạn, nhà hàng và xử lý tất cả các tình huống xảy ra trong suốt thời gian khách ở, ăn, sử dụng dịch vụ ... nhằm ứng dụng đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phục vụ du lịch của mình sau này.