• Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch là môn học giúp Sinh viên thực hành các kiến thức về các vấn đề liên quan đến công việc của một hướng dẫn viên du lịch đã được học ở học phần Lý thuyết Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Học phần được thực hiện trong 30 tiết, gồm các hoạt động thực hành tất cả các nội dung mà hướng dẫn viên sẽ gặp trong suốt hành trình hướng dẫn của mình từ lúc chuẩn bị đón khách cho đến khi tiễn khách. Cụ thể là:
  - Dịch vụ hướng dẫn và hướng dẫn viên du lịch
  - Phương pháp hướng dẫn một chương trình du lịch.
  - Tham quan du lịch và phương pháp chuẩn bị hướng dẫn tham quan.
  - Phương pháp trả lời câu hỏi của khách- Một số lưu ý khi xử lý các mối quan hệ của HDV trong quá trình hướng dẫn.
  - Xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch.
  - Các Lễ hội truyền thống và giới thiệu một số điểm tham quan nổi tiếng của Việt Nam.
 • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch là môn học nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công việc của một hướng dẫn viên du lịch. Môn học bao hàm tất cả các nội dung mà hướng dẫn viên sẽ gặp trong suốt hành trình hướng dẫn của mình từ lúc chuẩn bị đón khách cho đến khi tiễn khách. Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là các sinh viên năm thứ 2 học kỳ 4 trong chương trình đào tạo hệ cao đẳng chuyên ngành Hướng dẫn du lịch. Môn học được biên soạn gồm 6 chương từ giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, cụ thể là:
  - Dịch vụ hướng dẫn và hướng dẫn viên du lịch
  - Phương pháp hướng dẫn một chương trình du lịch.
  - Tham quan du lịch và phương pháp chuẩn bị hướng dẫn tham quan.
  - Phương pháp trả lời câu hỏi của khách- Một số lưu ý khi xử lý các mối quan hệ của HDV trong quá trình hướng dẫn.
  - Xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch.
  - Các Lễ hội truyền thống và giới thiệu một số điểm tham quan nổi tiếng của Việt Nam.