Hình của Hoàng Tôn Thảo Tiên Tổ Quản trị website
Biến file PDF thành sách lật trang trực tuyến
Bởi Hoàng Tôn Thảo Tiên Tổ Quản trị website - Monday, 6 June 2011, 10:58 AM
 
Dịch vụ FlipSnack cho phép bạn chuyển file PDF thành sách lật trang rất độc đáo dùng để chèn vào website hay blog.
Đầu tiên, bạn truy cập vào FlipSnack.com, nhấn Make a flipping book.
Giao diện FlipSnack.com
Giao diện FlipSnack.com
Tiếp đến, bạn đánh dấu vào ô Register để đăng ký tài khoản miễn phí trước khi tiếp tục. Hoặc bạn nhấn vào một trong năm dịch vụ dưới trường Sign in with để sử dụng tài khoản trên dịch vụ đó đăng nhập ngay vào FlipSnack mà không cần đăng ký.
Đăng nhp vào FlipSnack
Đăng nhập vào FlipSnack
Sau đó, bạn đặt tên ebook vào ô Title rồi nhấn Browse để chọn file PDF cần chuyển thành sách lật trang, hoặc kéo thả trực tiếp file PDF vào khung Drag and drop file here. Bạn chờ chốc lát để quá trình upload file PDF hoàn tất. Bạn nhấn Add more để upload thêm nhiều file PDF nữa.
Đặt tên sách và chọn file PDF
Đặt tên sách và chọn file PDF
Xong bạn nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo. Bạn nhấp chọn một trong bốn giao diện cho sách lật trang tại khung Choose template và xem thử tại khung Preview phía dưới.
Chọn giao diện sách lt trang
Chọn giao diện sách lật trang
Trường Settings gồm nhiều tùy chọn để bạn thay đổi giao diện sách lật trang theo ý thích, gồm: Size (kích thước quyển sách, mặc định 640x385px), Color and Style (màu nền). Khi chỉnh sửa xong, bạn nhấn Finish.
Sau cùng, bạn nhấn Free Embed để lấy mã HTML nhúng sách lật trang vào website, blog. Hoặc chia sẻ trực tiếp lên Facebook (Post to wall), Twitter (Tweet), gửi qua email (Send email).
Các tùy chọn xuất bản sách lt trang
Các tùy chọn xuất bản sách lật trang
Mục Direct link cung cấp đường dẫn trực tiếp đến sách lật trang. Khi nhấn Click to read để xem, giao diện quyển sách sẽ được phóng to ra toàn màn hình để bạn xem rõ ràng hơn. Để trở lại kích thước ban đầu, bạn nhấn biểu tượng View in normal screen phía trên.
Xem file PDF với hiệu ứng lt trang thú vị
Xem file PDF với hiệu ứng lật trang thú vị
Theo Tuổi trẻ