Mố trụ cầu
(Mố trụ cầu)

 Khóa học này cho phép khách vào

Mố trụ cầu là môn học chuyên môn được học sau khi học xong môn các môn Nền móng, Kết cấu bê tông cốt thép, Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu, Cơ lý thuyết. Kiến thức môn học phục vụ cho học phần Thiết kế cầu và Thi công cầu.

Khóa học này cho phép khách vào