Đồ án Thi công cầu
(EC31056)

 Khóa học này cho phép khách vào

Đồ án Thi công Cầu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp tổ chức thi công xây dựng một công trình cầu cống. Cụ thể:

  • Tổng quan về công tác xây dựng cầu
  • Công tác đo đạc trên công trình cầu
  • Xây dựng móng nông trên nền đất thiên nhiên
  • Xây dựng móng cọc
  • Xây dựng mố trụ cầu
  • Xây dựng cầu bê tông cốt thép đúc tại chỗ

Khóa học này cho phép khách vào