Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng
(TN_VLXD)

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên hiểu được cấu trúc và tính chất cơ lý hóa của một số loại vật liệu xây dựng, công nghệ chế tạo và ứng dụng các loại vật liệu xấy dựng trong xấy dựng công trình, đồng thời hiểu được yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng phổ biến: đá thiên nhiên, gốm xây dựng, kim loại, kính, chất kết dính vô cơ, vữa, bê tông nặng dùng xi măng, silicát, gỗ…