Khai thác cầu đường
(KTCĐ)


Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác quản lý, đánh giá, sửa chữa và khai thác có hiệu quả các tuyến đường ôtô và đường thành phố nhằm tiết kiệm chi phí khai thác, hạn chế tai nạn giao thông có thể xảy ra. Các kiến thức về khai thác, kiểm tra, bảo quản, tu sửa và gia cố cầu; kiểm định thử tải công trình cầu.