Thi công cầu
(TCC)

 Khóa học này cho phép khách vào
 khóa học này yêu cầu một khoá truy cập

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên:

  • Tổng quan về công tác xây dựng cầu
  • Công tác đo đạc trên công trình cầu
  • Xây dựng móng nông trên nền đất thiên nhiên
  • Xây dựng móng cọc
  • Xây dựng mố trụ cầu
  • Xây dựng cầu bê tông cốt thép đúc tại chỗ

Khóa học này cho phép khách vào  khóa học này yêu cầu một khoá truy cập