Đồ án thi công cầu thép
(EC31248)

 Khóa học này cho phép khách vào
 khóa học này yêu cầu một khoá truy cập

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong công tác sản xuất kết cấu cầu thép, sơn mạ kết cấu cầu thép, cách thức vận chuyển và lắp ráp kết cấu nhịp cầu dầm thép và giàn thép, công tác thi công bản bê tông cốt thép mặt cầu. Vì vậy đòi hỏi người học phải có một kiến thức tổng hợp thật tốt của các học phần trước như Thiết kế cầu thép, cơ học kết cấu.

Khóa học này cho phép khách vào  khóa học này yêu cầu một khoá truy cập