Đồ án thiết kế cầu thép
(EC31247)

 Khóa học này cho phép khách vào
 khóa học này yêu cầu một khoá truy cập

Giúp cho sinh viên ứng dụng những kiến thức cơ bản về phương pháp tính cầu thép. Cụ thể:
1. Giới thiệu chung
2. Cơ sở thiết kế cầu thép theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-05
3. Các liên kết trong cầu thép
4. Thiết kế cầu thép
Vị trí của học phần trong cây kiến thức: Thiết kế cầu thép là môn học chuyên môn được học sau khi học xong môn các môn Thiết kế cầu bêtông, kết cấu bê tông cốt thép, Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu, Cơ lý thuyết. Kiến thức môn học phục vụ cho học phần thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp.

Khóa học này cho phép khách vào  khóa học này yêu cầu một khoá truy cập