Level 8
(Level 8-PHMT)


Học phần này được biên soạn nhằm giảng dạy trong 30 tiết bao gồm 03 bài trong giáo trình Face2Face - Pre-intermediate Students ' book and workbook, Chris Redston & Gillie Cunningham, NXB Cambridge:bài 10,11 và 12. Các bài được bố cục đa dạng, dể hiểu,chú trọng phát triển kỹ năng nghe và nói.