Thi công cầu BTCT nâng cao
(TCCBTNC)

 Khóa học này cho phép khách vào
 khóa học này yêu cầu một khoá truy cập

Thi công cầu bê tông nâng cao là môn học chuyên môn được học sau khi học xong môn các môn Thiết kế cầu, kết cấu bê tông cốt thép, Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu, Cơ lý thuyết. Kiến thức môn học phục vụ cho học phần thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp.

Khóa học này cho phép khách vào  khóa học này yêu cầu một khoá truy cập