Thi công cầu thép
(TCCT)

 Khóa học này cho phép khách vào

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp tổ chức thi công xây dựng một công trình cầu thép. Cụ thể: Khái niệm thiết kế tổ chức thi công và kế hoạch hóa thi công cầu; Thiết kế tổ chức thi công; Tổ chức công trường; Thi công mố trụ cầu; Thi công đổ bê tông trong nước và một số công tác khác trong thi công cầu; Các phương pháp lao cầu thép

Khóa học này cho phép khách vào