Thiết kế cầu thép
(TKCT)

 Khóa học này cho phép khách vào

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cấu tạo, tính toán thiết kế các loại kết cấu nhịp cầu dầm thép, dàn thép thường gặp trên đường bộ. Đặc điểm cấu tạo và tính toán một số dạng cầu đặc biết khác như: cầu vòm, cầu treo, cầu dây văng cũng được đề cập.

Khóa học này cho phép khách vào