• Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về robot công nghiệp; Cấu trúc cơ bản, phạm vi sử dụng, những yêu cầu cơ bản trong thiết kế và sử dụng robot công nghiệp.

  • Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ học thuần túy, từ đó có thể ứng dụng giải các bài toán liên quan đến thực tế cụ thể: Các Chi tiết và Cơ cấu máy; Các Phần tử và Hệ thống dụng cụ công nghiệp; Các Kết cấu máy và Công trình.

  • Trình bày những khái niệm cơ bản về vật liệu kim loại, các hợp kim thông dụng và các vật liệu phi kim loại; những quy trình công nghệ gia công và xử lý kim loại bằng các phương pháp công nghệ khác nhau.

  • Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy xây dựng bao gồm: đặc điểm, cấu tạo chung, các tính năng kỹ thuật. Môn học cũng đề cập đến những vấn đề khai thác sử dụng các loại máy trong xây dựng như máy nâng, máy làm đất, thiết bị gia cố nền móng, máy sản xuất vật liệu xây dựng… nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, tăng năng suất làm việc của máy.

  • Môn học này giới thiệu những nguyên tắc cơ bản khi vẽ một bản vẽ kỹ thuật, vận dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ vẽ, vẽ được hình chiếu 3D và đọc được các bản vẽ thiết kế.

  • Môn học autocad electrical giúp cho sinh viên hiểu và vẽ được một bản vẽ kỹ thuật nói chung, bản vẽ chuyên ngành điện nói riêng. Tự khả năng có thể thiết kế một bản vẽ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đúng chuyên ngành khi khi ra trường.