• - Thiết kế các mạch điện cho động cơ, van, và các cơ cấu chấp hành khác nhằm điều khiển hoạt động cho các ứng dụng trong thực tế: ứng dụng cửa tự động, bơm nước, mạch hẹn giờ, trộn, …..

    - Tìm hiểu nguyên lý, sơ đồ mạch trang bị điện và nguyên lý hoạt động cho các máy công cụ điển hình.

    - Vận dụng kiến thức của các môn học khác xây dựng mô hình trang bị điện khi sử dụng thiết bị điều khiển thay cho các mạch trang bị role contactor thông thường.

  • Tìm hiểu về vi xử lý - vi điều khiển. Học phần chú trọng đến Vi điều khiển và cách ứng dụng vào thực tế. Tạo nền tản cho sinh viên tìm hiểu các vi điều khiển khác trong thực tế.

  • Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm, nguyên lý làm việc của các bộ phận, các hệ thống truyền động điện và điều khiển bằng truyền động điện trong máy công nghiệp. Ngoài ra, môn học này cũng cung cấp cho sinh viên khả năng phân tích và thiêt kế hệ thống truyền động điện để điều khiển cho các máy công nghiệp.