• Là công cụ giúp sinh viên dùng để mô phỏng các môn học khác như: Kỹ thuật xung, Số, Điện tử cơ bản, Điện tử công suất, Lý thuyết mạch, VĐK.... Giúp sinh viên kiểm tra các mạch thực tế để trước khi triển khai lắp ráp mạch in...
  • Cung cấp các kiến thức nền về ngành điện tử, giúp cho người học có được cái nhìn tổng quát về linh kiện điện tử, các mạch cơ bản như: mạch nguồn, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch cảm biến, mạch so sánh....
  • Giới thiệu chung về mạch điện tử, cách phân tích, tính toán các thông số của mạch điện như: dòng điện, điện áp, trở kháng, tín hiệu vào ra....... Giúp cho sinh viên có một cái nhìn tổng quát về mạch điện, có thể tiến hành lắp ráp một số mạch ứng dụng thức tế...
  • Môn học trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về tự động điều khiển. Sinh viên còn được trang bị thêm kiến thức điều khiển của một số máy cụ thể.
  • Môn học này nhằm giới thiệu những khái niệm cơ bản về các loại linh kiện điện tử thông dụng. Tìm hiểu cấu tạo, chức năng, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử. Tìm hiểu hoạt động của các mạch điện tử cơ bản qua đó hiểu, giải thích được và biết cách lắp ráp các mạch điện tử ứng dụng trong đời sống và trong sản xuất...
  • Môn học trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản linh kiện điện tử, cách kiểm tra xác định cực tính, tuổi thọ.