Các khóa học 
Điện tử công suất
Thí nghiệm điện tử công suất
Điều khiển logicThông tin
Lý thuyết điều khiển tự độngThông tin
Thí nghiệm lý thuyết điều khiển tự độngThông tin
Điều khiển sốThông tin
Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiểnKhóa học này cho phép khách vàokhóa học này yêu cầu một khoá truy cậpThông tin
Kỹ thuật sốThông tin
Thí nghiệm Kỹ Thuật Xung - SốThông tin
Matlab SimulinkThông tin
Circuit MakerThông tin
Thực hành Máy Điện