Các khóa học 
Kỹ thuật lập trình (Khối kỹ thuật - không chuyên tin)Thông tin
Tin học văn phòng (THVP)Thông tin
Nhập môn Tin họcThông tin
Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (VB.NET)
Lập trình ứng dụng mã nguồn mở (PHP và MySQL)Thông tin
Lập trình giao diện WebsiteThông tin
Phát triển phần mềm Mã nguồn mởThông tin
Lập trình hướng đối tượng (Java)Thông tin
Hệ điều hành LinuxThông tin
MS Excel 2007Thông tin
MS Word 2007Thông tin
Internet & PowerPointThông tin
Tin học đại cươngThông tin