Các khóa học 
Chuyên đề java
Thực tập chuyên môn
Hệ phân tán
Lập trình ứng dụng mã nguồn mở (PHP & MySQL)khóa học này yêu cầu một khoá truy cập
Bảo mật Web
Thực tập nghề nghiệp lần 2
Thực tập nghề nghiệp lần 1
Thiết kế giao diện Website
Lập trình Web mã nguồn mở nâng cao
Lập trình Web mã nguồn mở
Lập trình mã nguồn mở nâng cao 2 (MySQL, PHP)
Lập trình mã nguồn mởkhóa học này yêu cầu một khoá truy cập
Lập trình Javakhóa học này yêu cầu một khoá truy cập
Bảo mật Webkhóa học này yêu cầu một khoá truy cập
Lập trình giao diện webkhóa học này yêu cầu một khoá truy cập
Lập trình hướng đối tượngkhóa học này yêu cầu một khoá truy cập
Tiếng anh chuyên ngànhkhóa học này yêu cầu một khoá truy cập