• Rèn luyện kỹ năng sử dụng làm chủ PowerPoint theo chuẩn MOS (Microsoft Office Specialist).
  Sinh viên được thực hành và luyện tập trực tiếp trên phần mềm Certiport (có bản quyền).
  Sinh viên có thể tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ chuẩn MOS quốc tế (MOS Certification Exams / MOSWC).
 • Tin học Văn phòng gồm 2 kỹ năng:
  - Soạn thảo văn bản Word
  - Tính toán trên bảng tính Excel
 • - Soạn thảo văn bản Word
  - Tạo trình chiếu Powerpoint
  - Sử dụng bảng tính Excel

 • Giúp học sinh nắm được các khái niệm cơ bản thường sử dụng trong tin học, trong hệ thống máy tính. Trang bị cho HSSV các thao tác đầu tiên cần thiết khi sử dụng máy vi tính

  • Sử dụng thông thạo các chức năng thao tác của Microsoft Word
  • Trình bày được các loại văn bản hành chính và những tài liệu thông dụng.

 • Học phần này nhằm trang bị cho SV kỹ năng thao tác sử dụng máy tính để thiết lập các bảng tính điện tử và sử dụng các công cụ hỗ trợ của chương trình ứng dụng Microsoft Excel để giải quyết các bài toán thực tế trong nghiệp vụ; giúp sinh viên có thể lập các thông tin trên bài toán thực tế thành một cơ sở dữ liệu để thao tác tính toán dễ dàng hơn.
 • Microsoft Excel nâng cao - 2TC. Học phần này nhằm đi sâu một số vấn đề của Excel để vận dụng xử lý các công việc hằng ngày và trong kinh tế.

 • Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên: sử dụng được internet để khai thác dữ liệu; sử dụng email hiệu quả; sử dụng thành thạo trình chiếu; thuyết trình ấn tượng

 • Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu; hiểu các chức năng cơ bản trong cơ sở dữ liệu Access; sử dụng thông thạo các kỹ năng trong Access để xây dựng được các ứng dụng nhỏ và vừa

 • Đề cương hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Tin học ứng dụng, bậc Trung cấp và Cao đẳng.