• Coreldraw là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa. Dùng Coreldraw tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ đối tượng, cung cấp nhiều hiệu ứng 3D để vẽ các hình khối, vật thể, xử lý các hình ảnh liên quan đến công việc dàn trang báo chí. Coreldraw là chương trình đồ họa 2D . Đặc điểm nổi bật của CorelDraw là hầu hết các sản phẩm được dùng trong lĩnh vực mỹ thuật do đó sản phẩm được tạo ra phải có tính thẩm mỹ cao, đẹp mắt thu hút người quan sát. CorelDraw cho phép ta vẽ nên các hình dạng nhằm minh họa các ý tưởng, dựa trên nền tảng đối tượng đồ họa hình ảnh và đối tượng đồ họa chữ viết. CorelDraw có một khả năng tuyệt vời mà giới hạn của nó chỉ phụ thuộc vào khả năng của người dùng.
 • Học phần cung cấp sinh viên:
  - Các khái niệm, các thao tác, phương pháp, kỹ thuật sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa
  - Các kỹ thuật xây dựng bố cục của từng sản phẩm, quy trình thực hiện và phương pháp giải quyết vấn đề.
  - Một sản phẩm đều cung cấp cho sinh viên hiểu được thông điệp, nội dung rõ ràng nhằm cho sinh viên hiểu để vận dụng các phương pháp, quy tắc để thiết kế có hiệu quả.
  - Kỹ thuật dựng hình, cách sử dụng dựng hình tối ưu với các đối tượng khác nhau
  - Tạo cho hiệu ứng cho sản phẩm hiệu quả, ấn tượng
  - Các quy trình thực hiện một sản phẩm cụ thể, cách diển đạt, trình bày sản phẩm
  - Từ các thao tác để làm 1 công việc cụ thể, sinh viên tổng hợp lại để có thể tạo ra các hình ảnh phức tạp ví dụ thiết kế giao diện, tạo mẫu quảng cáo cho sản phẩm, thiết kế lịch, xử lý ảnh người…