Các khóa học 
Thiết kế ấn phẩm văn phòngkhóa học này yêu cầu một khoá truy cậpThông tin
Xử lý phim ảnhThông tin
Tin học Văn phòng (THVP)Thông tin
Chuẩn MOS - WORDThông tin
MS WordKhóa học này cho phép khách vàoThông tin
MS Word nâng caoThông tin
MS Excel 2010Thông tin
MS Excel 2007Khóa học này cho phép khách vàoThông tin
Internet - PowerPointThông tin
Tin học đại cươngKhóa học này cho phép khách vàoThông tin
CorelDrawThông tin
Đồ họa 2 (Photoshop)Thông tin