• 1. Mục tiêu HP :
  1.1. Mục tiêu chung
  Cung cấp những kiến thức căn bản cho sinh viên về kỹ năng truyền thông. Sinh viên sau khi học môn này có khả năng quay và dựng phim, chụp ảnh đúng quy cách và sáng tạo content marketing một cách hiệu quar
  1.2. Mục tiêu HP cụ thể
  1.2.1. Về kiến thức:
  Sinh viên nắm vững những nhóm kiến thức cụ thể sau:
  1. Kiến thức về nhiếp ảnh
  2. Kiến thức về kỹ thuật quay và dựng phim
  3. Kiến thức về cách viết cho truyền thông

  1.2.2 Về kỹ năng:
  Sinh viên có khả năng thực hiện tốt các kỹ năng cụ thể như sau:
  1. Kỹ năng làm việc nhóm
  2. Kỹ năng lập kế hoạch
  3. Kỹ năng tư duy sáng tạo
  4. Kỹ năng viết
  5. Kỹ năng nhiếp ảnh
  6. Kỹ năng quay và dựng phim bằng smartphone
  1.2.3. Về thái độ
  ¬¬- Hiểu và có ý thức về tầm quan trọng của truyền thông và kỹ năng truyền thông trong thời đại ngày nay.
  - Chăm chỉ nhiệt tình.
  - Ý thức rèn luyện khả năng sáng tạo và viết lách.