• Học phần này nói lên vai trò của người điều dưỡng khi cung cấp chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ sơ sinh.

  Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ sơ sinh là chức năng quan trọng của người điều dưỡng trong cả 2 lãnh vực cấp cứu và cộng đồng.

  Môn học này mô tả những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ và thời kỳ mãn kinh. Thực hiện các kỹ năng và quy trình chăm sóc cơ bản về Sản - Phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình.

 • Học phần này bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe phụ nữ và kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện các kỹ năng và quy trình chăm sóc cơ bản về các biện pháp tránh thai. Tư vấn phụ nữ thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

   

  Học phần này nói lên vai trò của người điều dưỡng Sản phụ khoa khi cung cấp chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai. Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ là chức năng quan trọng của người điều dưỡng sản phụ khoa trong cả 2 lĩnh vực tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản và cộng đồng. Sinh viên điều dưỡng sản phụ khoa có cơ hội để học được những kỹ năng và kiến thức dựa vào các bằng chứng để có thể sử dụng kỹ năng suy luận của mình và đưa ra những nhận xét, phán đoán trên lâm sàng đúng khi thực thi bằng chứng để mà họ có thể sử dụng kỹ năng suy luận của mình khi thực hiện chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho phụ nữ và gia đình của họ trong lĩnh vực Dân số - kế hoạch hóa gia đình.


 • - Học phần này mô tả những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì, thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Thực hiện các kỹ năng và quy trình chăm sóc cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi dậy thì, vị thành niên (VTN), thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh (TMK&MK).

  - Học phần này nói lên vai trò của người điều dưỡng khi cung cấp chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ tuổi dậy thì, VTN, thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong độ tuổi này là chức năng quan trọng của người điều dưỡng trong cả 2 lĩnh vực tại cơ sở y tế và cộng đồng. Sinh viên điều dưỡng có cơ hội để học được những kỹ năng và kiến thức dựa vào các bằng chứng để có thể sử dụng kỹ năng suy luận của mình và đưa ra những nhận xét, phán đoán trên lâm sàng đúng khi thực thi bằng chứng để mà họ có thể sử dụng kỹ năng suy luận của mình và đưa ra những nhận xét phán đoán trên lâm sàng đúng khi thực hiện chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho phụ nữ tuổi dậy thì, thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh.