• Đây là môn học nhằm cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản nhất về tài nguyên du lịch, sự phân chia lãnh thổ Việt Nam ra thành các cùng kinh tế du lịch. Môn này còn rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cơ bản như làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống...

  • Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về các hoạt động du lịch, đặc điểm của sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động trong du lịch, đồng thời cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về chất lượng phục vụ du lịch.