• Ba nội dung chính :
    • Những vấn đề cơ bản về hợp đồng
    • Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại .
    • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại

  • Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng hiểu biết được các từ vựng pháp lý trong một số lĩnh vực luật pháp thông dụng trong thực tiễn, hiểu và đọc tài liệu và sách báo về luật, giao tiếp nói ở trình độ trung cấp. Ngoài ra sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp và kỹ năng giải quyết vấn đề liên quan đến công việc trong ngành luật.