• Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về lập trình các ứng dụng trên mạng thông qua công cụ hỗ trợ .Net framework. Sinh viên được lĩnh hội các kiến thức chuyên sâu hơn về mạng và các dịch vụ mạng máy tính, có khả năng triển khai xây dựng một số ứng dụng mạng trong thực tế.
  • Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên: sử dụng được internet để khai thác dữ liệu; sử dụng email hiệu quả; sử dụng thành thạo trình chiếu; thuyết trình ấn tượng

  • Môn học giúp cho sinh viên các kỹ năng: Tư duy vấn đề mạng một cách khoa học và logic; Phân tích, thiết kế và cấu hình một mạng máy tính; Tăng khả năng thực hành mạng thực tế đáp ứng yêu cầu công việc sau này.

  • Môn học giúp cho sinh viên các kỹ năng: Khai thác các dịch vụ mạng một cách hiệu quả. Cài đặt và quản trị các Server thông dụng. Cấu hình địa chỉ IP, cài đặt Server và thiết lập các mạng con trên nền Windows Server 2003.

  • Hiểu được TMĐT, các thuật ngữ thường sử dụng trong TMĐT, Tổng quan về TMĐT trên thế giới và Việt Nam. Có kiến thức căn bản về mạng và các ứng dụng về mạng Internet. Hiểu biết các mô hình kinh doanh TMĐT phổ biến hiện nay...

  • Môn học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về mạng máy tính; giới thiệu các lớp và giao thức tiêu biểu của các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP; các chuẩn vật lý, chức năng và hoạt động của các thiết bị tầng vật lý Các chuẩn, chức năng và hoạt động của các thiết bị tầng liên kết dữ liệu...
  • Môn học nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng về quy trình xây dựng, phát triển một phần mềm

  • Cung cấp kiến thức nền tảng về ứng dụng của toán học trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hiểu biết những kiến thức toán học cơ bản làm cơ sở cho các học phần chuyên ngành sau này...
  • Ôn tập thi tốt nghiệp (TCCN 2010-2012)