• -Tổng hợp các kiến thức về hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện.
  -
  Thực hiện thiết mạng cung cấp điện cho các công trình phân xưởng sản xuất, xí nghiệp công nghiệp, tòa nhà cao tầng.
 • - Trang bị cho sinh viên các kiến thức nguồn điện (máy phát, thủy điện nhỏ, điện từ nguồn năng lượng tái tạo, ….), mạng điện của hệ thống cung cấp điện, hộ tiêu thụ điện, thiết bị rơ le bảo vệ.
  - Các phương pháp về tính toán, thiết kế mạng cung cấp điện cho các công trình điện nông thôn, thành phố, chung cư, khách sạn, xí nghiệp, hầm mỏ.
  - Phương pháp so sánh các phương án, các chỉ tiêu kinh tế- kĩ thuật để lựa chọn nguồn điện, thiết bị, các phương án cung cấp điện.
 • - Tổng hợp các kiến thức về hệ thống điện và lưới điện, các thiết bị điện nhất thứ. - Thực hiện thiết mạng điện, trạm điện cho địa phương.
 • Bộ môn Mạng điện và Hệ thống điện: -Trang bị cho sinh viên các kiến thức về lưới điện, trạm điện, hệ thống điện. Các kiến thức về các trang thiết bị điện về nhất thứ của hệ thống điện như đường dây, máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, … -Các phương pháp về tính toán, thiết kế lưới điện, trạm biến áp, hệ thống điện của các khu vực. -Phương pháp so sánh các phương án, các chỉ tiêu kinh tế- kĩ thuật để lựa chọn nguồn điện, thiết bị, các phương án cho lưới điện, trạm biến áp.