• Tên học phần : Năng lượng tái tạo
  Tên tiếng Anh : Renewable Energy

  Số tín chỉ : 02 
  Tổng số tiết: 30
 • Bộ môn Nhà máy điện và Trạm biến áp:
  -Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nhà máy điện, trạm điện. Các kiến thức về các trang thiết bị điện về nhất thứ trong nhà máy điện, trạm biến áp và các thông số kỹ thuật, các chế độ làm việc của hệ thống.
  -Các kiến thức, công thức tính toán, vận hành nhà máy, trạm biến áp và các biện pháp xử lý, thao tác và vận hành.
  -Trang bị cho sinh viên cái nhìn tổng quan hơn về hệ thống điện từ nguồn điện, trạm biến áp.
 • Tên học phần : Kỹ thuật cao áp
  Tên tiếng Anh :
  High Voltage Technology

  Số tín chỉ : 02  Số tiết: 30
   
 • Tên học phần : Bảo vệ rơ le và Tự động hóa
  Tên tiếng Anh : Relays Protection and Automation
  Số tín chỉ : 02 Số tiết: 30