• Môn học giới thiệu 06 chương:
  - Đại cương về logic học;
  - Những quy luật cơ bản của tư duy;
  - Khái niệm;
  - Phán đoán;
  - Suy luận;
  - Chứng minh, bác bỏ, ngụy biện và những bài tập ứng dụng nhằm cung cấp một số kiến thức logic căn bản như là phương tiện tối thiểu để rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư duy cho người học, giúp người học tư duy nhanh, chính xác, lập luận chặt, chứng minh, bác bỏ một cách thuyết phục, trình bày tư tưởng ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc, biết phát hiện những đúng, sai, tráo trở, ngụy biện trong lập luận của người khác....