• Học phần này gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe phụ nữ bị bệnh phụ khoa. Biết cách phát hiện sớm và hướng dẫn điều trị triệt để các bệnh phụ khoa thông thường. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ bị bệnh phụ khoa đòi hỏi người cử nhân điều dưỡng sản phụ khoa phải phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, biến chứng . Thực hiện các kỹ năng và quy trình chăm sóc cơ bản về chăm sóc phụ nữ.

  • Học phần này mô tả những kiến thức cơ bản về chăm sóc, hồi sức cấp cứu bà mẹ và trẻ sơ sinh. Trong công tác bảo vệ bà mẹ trẻ em hiện nay người cử nhân điều dưỡng sản phụ khoa đứng trước tính mạng của 2 con người cả hai đều có quyền sống ngang nhau. Hồi sức cấp cứu sản phụ khoa đòi hỏi người cử nhân điều dưỡng sản phụ khoa phải phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, biến chứng của bà mẹ và trẻ sơ sinh để giải quyết sao cho mẹ con an toàn, chăm sóc xử trí cấp cứu nhanh, kỹ thuật chính xác, cấp cứu mẹ và thai nhi nhưng lại hợp tình hợp lý. Thực hiện các kỹ năng và quy trình chăm sóc cơ bản về cấp cứu sản phụ khoa.

  • Học phần này cung những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức cho phụ nữ trong thời kỳ thai nghén bệnh lý . Thực hiện các kỹ năng và quy trình chăm sóc cơ bản về Sản khoa trong thời kỳ thai nghén bệnh lý.