• Cung cấp những kiến thức về đặc điểm cơ bản của vi sinh vật như hình dạng, cấu trúc, nuôi cấy, kháng nguyên và miễn dịch. Mỗi quan hệ của vi sinh vật với môi trường và cơ thể con người, khả năng và cơ chế gây bệnh của vi sinh vật. Nguyên tắc phòng và chống vi sinh vật gây bệnh. Quan sát, thực hiện một số phương pháp xét nghiệm chẩn đoán vi sinh vật, vận dụng những kiến thức vi sinh vào việc học tập các Học phần khác của ngành điều dưỡng. Trên cơ sở các nội dung trên, sẽ giúp sinh viên hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực hành, hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ y học và tin học hiệu quả, thích hợp.

    Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, hình thể, cấu tạo, đặc điểm sinh lý, sinh thái và chu kỳ phát triển của một số loại ký sinh trùng gây bệnh và truyền bệnh cho người hay gặp ở Việt Nam; Đặc điểm dịch tễ học, bệnh họcvà tác hại do ký sinh trùng gây nên; Mối liên quan giữa ký sinh trùng và sức khỏe cộng đồng; Nguyên tắc và biện pháp phòng chống ký sinh trùng, bệnh ký sinh trùng; Quan sát, thực hiện được một số phương pháp xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng; Vận dụng những kiến thức ký sinh trùng vào việc học tập các Học phần khác của ngành điều dưỡng. Trên cơ sở các nội dung trên, sẽ giúp sinh viên hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực hành; Hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ Y học hiệu quả và thích hợp.

  • Cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động của thuốc trong cơ thể người bao gồm các nguyên lý dược động học như: hấp thu, phân bố, chuyển hoá, bài tiết, tác dụng mong muốn và không mong muốn, cơ chế tác dụng của một số thuốc thường dùng. nhận biết hình dạng, tính chất, tác dụng của một số thuốc cơ bản; Vận dụng được những hiểu biết về thuốc vào sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh.