• Môn học này mô tả những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ và thời kỳ mãn kinh. Thực hiện các kỹ năng và quy trình chăm sóc cơ bản về Sản - Phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình.

  • - Môn học này mô tả những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ và thời kỳ mãn kinh. Thực hiện các kỹ năng và quy trình chăm sóc cơ bản về Sản - Phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình.

    - Học phần này nói lên vai trò của người điều dưỡng khi cung cấp chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ sơ sinh. Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ sơ sinh là chức năng quan trọng của người điều dưỡng trong cả 2 lãnh vực cấp cứu và cộng đồng.