• + Học phần cung cấp các kiến thức về các thiết bị bảo vệ rơ le, thiết bị phụ trợ trong hệ thống bảo vệ rơ le;
  + Các nguyên lý làm việc của các bảo vệ rơ le, các hệ thống bảo vệ cho các thiết bị điện trong hệ thống điện; quá trình tự động hóa trong hệ thống điện.
  + Các bài tập tính toán, chỉnh định, phối hợp làm việc của các rơ le, hệ thống bảo vệ, tự động hóa trong hệ thống điện.
 • -Tổng hợp các kiến thức về hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện.
  -Thực hiện thiết mạng cung cấp điện cho các công trình phân xưởng sản xuất, xí nghiệp công nghiệp, tòa nhà cao tầng.
 • Trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế đa thành phần cùng với sự hội nhập quốc tế, rất nhiều tiêu chuẩn, quy định, phương pháp, quy trình công nghệ, v.v. ở nước ta đã trở nên lạc hậu. Việc sự áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các công nghệ hiện đại, các thành tựu tin học trong mọi hoạt động của con người, đòi hỏi chương trình và nội dung đào tạo các cấp học ở nước ta cũng cần phải có những thay đổi lớn để đáp ứng các yêu cầu thực tế. Thiết kế hệ thống cung cấp điện trong điều kiện kinh tế, kỹ thuật hiện đại, đặc trưng bởi tính cạnh tranh của cơ chế thị trường, sự áp dụng tin học, sự lựa chọn tự do và khách quan các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật v.v., cần phải được thực hiện trên nguyên tắc và các phương pháp phù hợp. Sự thay đổi cơ bản của thiết kế cung cấp điện trong điều kiện mới không chỉ đơn thuần là thiết kế kỹ thuật, mà phải mang tính hiệu quả cao dưới mọi góc độ: kinh tế, xã hội, môi trường v.v. Cuốn giáo trình “Hệ thống cung cấp điện hiện đại” được biên soạn với mong muốn đáp ứng được những yêu cầu cấp bách trên. Các đối tượng được cấp điện khác nhau có những đặc điểm khác nhau, do đó ngoài những nét chung, hệ thống cung cấp điện cho các đối tượng khác nhau còn có những nét đặc trưng riêng. Bài toán thiết kế cung cấp điện, vì vậy cũng có những đặc thù riêng đối với từng đối tượng cụ thể. Điều đó được thể hiện qua kết cấu của giáo trình.
 • Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật; cùng với nó là nhu cầu về năng lượng cho cuộc sống sinh hoạt, sản xuất rất lớn. Nhưng nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống như than đá, đầu mỏ,.. đang dần cạn kiệt. Chính vì vậy, các quốc gia trên thế giới đã đi vào nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng thay thế nhiên liệu hóa thạch. Trong ngành năng lượng điện, thì năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt, sinh khối,.. được quan tâm lớn để phát ra điện. Những nguồn năng lượng này không tạo ra các chất thải nhà kính như CO, CO2, NO, … Mặt khác các nguồn năng lượng này xét trong giới hạn của con người được coi là vô hạn. Chính vì vậy, chúng được gọi là nguồn năng lượng tái tạo (Renewable Energy).
  Tại Việt Nam, mặc dù được thiên nhiên ưu đã với các nguồn nhiên liệu hóa thạch khá phong phú cả ở trong đất liền và ngoài biển. Nhưng sau thời gian khai thác cũng đã cạn kiệt và sẽ hết trong khoảng vài chục năm tới. Trong tình hình đó, nguồn năng lượng tái tạo được chú ý đến và được bắt đầu nghiên cứu, phát triển nhằm thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch.
  Do đó, việc triển khai học tập và nghiên cứu trong các trường Đại học là rất cần thiết đối với sinh viên ngành Điện- những kỹ sư Điện trong tương lai. Nhằm tạo một cách nhìn tổng quát, nắm bắt được những kỹ thuật về chuyển đổi năng lượng tái tạo thành điện năng trên thế giới.