• Di truyền Y học là một trong những học phần thuộc khối kiến thức Y học cơ sở của ngành Điều dưỡng. Học phần này cung cấp kiến thức về những biến đổi di truyền
  5
  liên quan tới sức khỏe, bệnh tật của con người và các phương pháp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh di truyền. Học phần gồm 8 chương; trong đó:
  Chương 1, 2, 3 là các chương nhắc lại các kiến thức về sinh học tế bào, sinh học phát triển người và cơ sở vật chất di truyền (đặc điểm, chức năng gene và nhiễm sắc thể người), giúp sinh viên gợi nhớ các kiến thức nền tảng đã học ở sinh học 12 và cung cấp thêm những kiến thức chuyên sâu liên quan đến Y học và con người.
  Chương 4 giới thiệu sơ lược lịch sử, các nội dung chính và các phương pháp nghiên cứu Di truyền Y học để sinh viên thấy được những đóng góp to lớn của nghiên cứu Di truyền đối với Y học nói chung và công tác chăm sóc sức khỏe nói riêng.
  Phần trọng tâm nằm ở các chương 5,6,7,8 với các nội dung: các bệnh di truyền, cơ sở di truyền nhóm máu, di truyền quần thể và tư vấn di truyền; thông qua các chương này, sinh viên vận dụng được những hiểu biết về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, đặc điểm lâm sàng của một số bệnh di truyền thường gặp, có thể ứng dụng linh hoạt vào việc chăm sóc bệnh nhân thuộc nhóm bệnh do di truyền; bên cạnh đó, trên nền tảng kiến thức đã học sinh viên có thể tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ trong phòng ngừa và hạn chế các bệnh di truyền tại gia đình, trong cộng đồng.
 • Cung cấp những kiến thức cơ bản về chức năng, hoạt động của các cơ quan, hệ thống các cơ quan trong cơ thể con người và điều hòa chức năng trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau và giữa cơ thể với môi trường. Quan sát hoạt động sinh lý một số chức năng và cơ quan chủ yếu trên động vật thí nghiệm.

 • Thực hành Hóa sinh là một phần không thể tách rời của học phần Hóa sinh cơ sở. Phần thực hành này bổ sung các kiến thức về thực nghiệm và làm sáng tỏ kiến thức lý thuyết, giúp sinh viên hiểu được ý nghĩa kết quả của một số xét nghiệm cơ bản của hóa sinh lâm sàng. Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức hóa sinh vào việc học tập các học phần Y học cơ sở và Y học lâm sàng của ngành điều dưỡng.