• Trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhân viên làm việc tại khu vực tiền sảnh của các cơ sơ lưu trú.Thông qua việc thực hành từng kỹ năng dưới sự hướng dẫn của GV đứng lớp sẽ giúp người học thành thạo hơn trong các kỹ năng xử lý công việc.
  • Môn học cung cấp cho người học kiến thức về bộ phận tiền sảnh trong một cơ sở lưu trú. Trong đó, cung cấp kiến thức chuyên sâu về bộ phận lễ tân và các công việc của một nhân viên lễ tân phải làm. Đây là môn học cung cấp kiến thức mang tính chất nền để hoàn thành tốt học phần Thực hành Nghiệp vụ lễ tân.