• Học phần Phương pháp học đại học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động học tập ở đại học. Sinh viên nắm vững đặc điểm của hoạt động nhận thức, các mô hình học tập tiên tiến, áp dụng vào bản thân để nâng cao chất lượng học tập; có kỹ năng cơ bản của hoạt động học tập như tìm tài liệu và đọc tích cực, ghi chú và sắp xếp ghi chú, lên kế hoạch và quản lý thời gian... Sinh viên áp dụng thành thạo các kỹ năng và kiến thức trên vào hoạt động học tập tại đại học cũng như trong cuộc sống và công việc sau này.
  • Vật lý đại cương trang bị những kiến thức cơ bản về cơ học, nhiệt học, điện từ học và quang học cho sinh viên khối chuyên ngành kỹ thuật như: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật xây dựng; công nghệ thực phẩm;...làm cơ sở để học tốt các môn học chuyên ngành kế tiếp.