• Cung cấp các kiến thức cơ bản về việc sử dụng máy toàn đạc điện tử trong công tác đo đạc như: Thiết lập điểm trạm máy, thiết lập điểm định hướng, đo các điểm chi tiết, chuyển điểm thiết kế ra ngoài thực địa, truyền dữ liệu bằng phần mềm TransitTM v2.36
  • Môn học Trắc địa nâng cao nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về việc sử dụng máy toàn đạc điện tử trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công phục vụ cho các ngành xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng - công nghiệp, thủy lợi, địa chất. Môn học này trang bị cho sinh viên các phương pháp và kỹ năng đo đạc máy toàn đạc điện tử và ứng dụng để đo vẽ bản đồ địa hình, đo vẽ mặt cắt địa hình, đo đạc bố trí công trình, đo quan trắc biến dạng và lún công trình.
  • Môn học Trắc địa thực hành nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về việc sử dụng máy toàn đạc điện tử trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công phục vụ cho các ngành xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng - công nghiệp, thủy lợi, địa chất. Môn học này trang bị cho sinh viên các phương pháp và kỹ năng đo đạc máy toàn đạc điện tử và ứng dụng để đo vẽ bản đồ địa hình, đo vẽ mặt cắt địa hình, đo đạc bố trí công trình, đo quan trắc biến dạng và lún công trình.