• Môn học quản trị quan hệ khách hàng nhằm phát triển các kiến thức cơ bản về việc tổ chức và điều hành các hoạt động chăm sóc khách hàng. Cụ thể, môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vai trò và tầm quan trọng của quản trị quan hệ khách hàng, chiến lược quan hệ khách hàng, quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng, quản trị xung đột và duy trì sự hài lòng của khách hàng. Môn học cũng cung cấp kiến thức về kiểm tra đánh giá và điều chỉnh hoạt động quản trị quan hệ khách hàng...
  • Môn lập kế hoạch kinh doanh, được thiết kế và giới thiệu cho sinh viên bậc đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Đây là môn học kết hợp một cách logic kiến thức của các môn chuyên ngành khác như quản trị chiến lược, marketing, nhân sự, sản xuất vận hành và tài chính nhằm hình thành một bản kế hoạch thể hiện chi tiết tất cả các mục tiêu, dự định, ngân sách, kết quả kinh doanh và các hoạt động mà doanh nghiệp muốn thực hiện trong kỳ kế hoạch. Môn học này kết nối kiến thức của các môn học chuyên ngành quản trị kinh doanh, nhằm hệ thống hoá kiến thức chuyên ngành, phát triển kỹ năng tư duy hệ thống, kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, và quan trọng hơn là tạo ra sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành quản trị.
  • Học phần chăm sóc khách hàng nhằm phát triển các kiến thức cơ bản về việc tổ chức và điều hành các hoạt động chăm sóc khách hàng. Cụ thể, môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vai trò và tầm quan trọng của khách hàng và công tác chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp. Nắm được kiến thức học phần, sinh viên có thể nhận diện, phân tích nhu cầu của khách hàng; xử lý hiệu quả các phàn nàn của khách hàng… Trong quá trình học, sinh viên sẽ trao đổi và thảo luận, đồng thời giải quyết vấn đề theo tình huống.