Các danh mục con
A1
A2
A3
A4
A5
A6

  • Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài nguyên du lịch và sự phân hóa lãnh thổ du lịch của Việt Nam. Qua môn học này sinh viên sẽ được tìm hiểu kỹ các tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch của từng du lịch. Môn học cũng sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng viết và trình bày một bài thuyết minh về các điểm du lịch của đất nước Việt Nam. Cuối cùng môn học sẽ tăng thêm lòng tự hào dân tộc và lòng yêu quê hương đất nước của các em sinh viên.