• Nghiệp vụ lữ hành là môn học nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công việc về lữ hành. Môn học bao hàm tất cả các nội dung mà nhân viên sẽ gặp trong suốt hành trình hướng dẫn của mình từ lúc chuẩn bị đón khách cho đến khi tiễn khách. Nội dung gồm: - Dịch vụ hướng dẫn và hướng dẫn viên du lịch - Phương pháp hướng dẫn một chương trình du lịch. - Tham quan du lịch và phương pháp chuẩn bị hướng dẫn tham quan. - Phương pháp trả lời câu hỏi của khách- Một số lưu ý khi xử lý các mối quan hệ của HDV trong quá trình hướng dẫn. - Xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch. - Các Lễ hội truyền thống và giới thiệu một số điểm tham quan nổi tiếng của Việt Nam.
 • Nghiệp vụ lữ hành là môn học nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công việc về lữ hành. Môn học bao hàm tất cả các nội dung mà nhân viên sẽ gặp trong suốt hành trình hướng dẫn của mình từ lúc chuẩn bị đón khách cho đến khi tiễn khách. Nội dung gồm:

  -Dịch vụ hướng dẫn và hướng dẫn viên du lịch

  -Phương pháp hướng dẫn một chương trình du lịch.

  -Tham quan du lịch và phương pháp chuẩn bị hướng dẫn tham quan.

  -Phương pháp trả lời câu hỏi của khách- Một số lưu ý khi xử lý các mối quan hệ của HDV trong quá trình hướng dẫn.

  -Xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch.

  -Các Lễ hội truyền thống và giới thiệu một số điểm tham quan nổi tiếng của Việt Nam.


  Nghiệp vụ lữ hành là môn học nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công việc về lữ hành. Môn học bao hàm tất cả các nội dung mà nhân viên sẽ gặp trong suốt hành trình hướng dẫn của mình từ lúc chuẩn bị đón khách cho đến khi tiễn khách. Nội dung gồm:

  -Dịch vụ hướng dẫn và hướng dẫn viên du lịch

  -Phương pháp hướng dẫn một chương trình du lịch.

  -Tham quan du lịch và phương pháp chuẩn bị hướng dẫn tham quan.

  -Phương pháp trả lời câu hỏi của khách- Một số lưu ý khi xử lý các mối quan hệ của HDV trong quá trình hướng dẫn.

  -Xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch.

  -Các Lễ hội truyền thống và giới thiệu một số điểm tham quan nổi tiếng của Việt Nam.


 • Quản Trị kinh doanh lữ hành là môn học trang bị cho sinh viên những kỹ năng quản trị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch lữ hành, nhưng đồng thời lại có tính nghiệp vụ trong việc xây dựng các chương trình du lịch trọn gói, tổ chức bán và thực hiện các chương trình du lịch đó.

 • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch là môn học nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công việc của một hướng dẫn viên du lịch. Môn học bao hàm tất cả các nội dung mà hướng dẫn viên sẽ gặp trong suốt hành trình hướng dẫn của mình từ lúc chuẩn bị đón khách cho đến khi tiễn khách.