• Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch là môn học nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công việc của một hướng dẫn viên du lịch. Môn học bao hàm tất cả các nội dung mà hướng dẫn viên sẽ gặp trong suốt hành trình hướng dẫn của mình từ lúc chuẩn bị đón khách cho đến khi tiễn khách.

  • Quản Trị kinh doanh lữ hành là môn học trang bị cho sinh viên những kỹ năng quản trị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch lữ hành, nhưng đồng thời lại có tính nghiệp vụ trong việc xây dựng các chương trình du lịch trọn gói, tổ chức bán và thực hiện các chương trình du lịch đó.
  • Đây là môn học nhằm cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản nhất về tài nguyên du lịch, sự phân chia lãnh thổ Việt Nam ra thành các cùng kinh tế du lịch. Môn này còn rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cơ bản như làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống...