• Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên:
  • Giới thiệu cho SV tên và giới thiệu ứng dụng phần mềm.
  • Phương pháp sử dụng và cách xử lý các lổi thường xảy ra trong phần mềm.
  • Phương pháp thành lập bản vẽ.
  • Giới thiệu các lệnh vẽ cơ bản và hiệu chỉnh các đối tượng.
  • Phương pháp hoàn thiện bản vẽ
  • Tiếp xúc với các bản vẽ thực tế và thực hành để kiểm tra đối chiếu
 • Học phần KTTC giới thiệu các khái niệm, các công tác cơ bản về thi công công trình xây dựng như: thi công đất, các thiết bị phục vụ thi công đất; các công tác và thiết bị cần chuẩn bị để phục vụ cho việc thi công các công tác chính và quan trọng; các công tác và thiết bị phục vụ thi công cọc, ván cừ; các công tác và thiết bị phục vụ thi công BTCT toàn khối: công tác coppha, cốt thép, đúc bê tông; các công tác và thiết bị phục vụ thi công lắp ghép các loại kết cấu: BTCT, thép,…; các công tác và thiết bị phục vụ thi công xây và hoàn thiện công trình.
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 V. 9.03 để tính toán, thiết kế kết cấu.
 • Môn học giúp SV biết và thực hành triển khai được các bước và phương pháp để thể hiện bản vẽ thiết kế kết cấu công trình và thiết kế biện pháp thi công cho các hạng mục của công trình XD DD&CN Môn học gồm các Chương chính với các nội dung: 1. Thiết lập bản vẽ mẫu 2. Thiết lập các mặt bằng kết cấu sơ bộ 3. Thể hiện chi tiết cấu tạo các loại kết cấu 4. Triển khai bản vẽ biện pháp thi công