Các khóa học 
Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lýThông tin
Nghiệp vụ thư kýThông tin
Đề án Nghiệp vụ thư kýThông tin
Lịch sử văn minh thế giớiThông tin
Quản trị văn phòngThông tin
Đề án Quản trị văn phòngThông tin
Kỹ năng Soạn thảo văn bảnThông tin
Nghiệp vụ văn phòngThông tin
Lý luận và thực tiễn công tác văn thư + Phần mềm quản lý VBThông tin
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữThông tin
Đề án Văn thư - Lưu trữThông tin