• Sau khi học xong học phần này sinh viên có những khả năng giải quyết công việc ở cây công việc; Kỹ năng làm việc theo nhóm thành thạo; Khả năng vận dụng thành thạo kiến thức để nắm lý thuyết và từ đó thực hành được các nghiệp vụ đã học; Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông.

 • Sau khi học xong học phần này sinh viên có những khả năng giải quyết công việc ở cây công việc; Kỹ năng làm việc theo nhóm thành thạo; Khả năng vận dụng thành thạo kiến thức để nắm lý thuyết và từ đó thực hành được các nghiệp vụ đã học; Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông.
 • Học phần trang bị cho người học những phương pháp và kỹ năng của một người thư ký chuyên nghiệp. Tổ chức thực hiện thành thạo các nghiệp vụ chuyên môn: thu thập, xử lý thông tin, sắp xếp, lên lịch làm việc cho lãnh đạo; tổ chức điều hành các cuộc họp, lễ hội, sự kiện; giao tiếp hành chính.
 • Sau khi học xong học phần này sinh viên có những khả năng: Nhắc lại được khái niệm, sự hình thành và phát triển của các nền văn minh lớn trên thế giới từ Cổ chí Kim. Liệt kê được các thành tựu văn hóa vật chất, tinh thần của các nền văn minh trên thế giới...

 • Trang bị cho sinh viên những kiến thức về hệ thống khái niệm, quy trình nghiệp vụ văn phòng trongcác cơ quan như: lên chương trình, lập kế hoạch, tổ chức cho các cuộc họp, hội thảo, các buổi lễ, các chuyến đi công tác cho cơ quan, lãnh đạo…
 • Giúp cho sv nắm rõ hơn các phần trọng tâm của môn chuyên ngành Quản trị văn phòng. Bên cạnh đó môn học cũng giúp các Sv biết và hiểu kỹ hơn một số kiến thức mới cập nhật mà trong chương trình các em học trước đây chưa có để giúp các em khõi bỡ ngỡ sau khi ra trường.

 • Cung cấp Kỹ năng giải quyết công việc ở cây công việc; Kỹ năng làm việc theo nhóm thành thạo; Khả năng vận dụngthành thạo kiến thức để soạn thảo được một số VB chuyên dụng và tạo thành kỹnăng để soạn thảo nhiều VB khác nhau

 • Trang bị cho học sinh, sinh viên hệ thống kiến thức về lý luận và thực tiễn công tác văn phòng và công tác Văn thư ở Việt Nam hiện nay. Bao gồm hệ thống các khái niệm, tiêu chuẩn và chức năng của nhà quản trị và nghiệp vụ quản lý văn bản đi và văn bản đến của công tác văn thư.

  • Trang bị cho học sinh, sinh viên hệ thống kiến thức về lý luận và thực tiễn công tác Văn thư ở Việt Nam hiện nay. Bao gồm hệ thống các khái niệm, nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình … về công tác văn thư.
  • Trang bị cho sinh viên những kiến thức về hệ thống khái niệm, quy trình nghiệp vụ về công tác văn thư trong các cơ quan như: Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản đi - đến; Lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu…

 • Trang bị cho học sinh sinh viên những kiến thức cơ bản về tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ; phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, cụ thể như: Phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu; Thu thập, bổ sung tài liệu;Thống kê tài liệu; Chỉnh lý tài liệu và Bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ.

 • Mục đích của môn học Đề án Văn thư lưu trữnhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức bồ sung, củng cố về chuyên môn vànhững vấn đề mới về các công tác nghiệp vụ khác như Công tác văn thư hay công tác lưu trữ..