• Cung cấp kiến thức cơ sở của kỹ thuật đo lường, các phương pháp đo các đại lượng điện, đo thông số của mạch điện, đo các đại lượng không điện dùng cảm biến, nguyên lý cấu tạo, làm việc và tính năng của máy đo, các thao tác kỹ thuật để đạt được những yêu cầu cần thiết của phép đo. Các công thức của đại số logic, các phương pháp biểu diễn hàm số trong mạch

  • Môn học kỹ thuật đo lường trình bày các kiến thức về kỹ thuật đo dùng trong ngành điện hiện nay. Giới thiệu những phép đo cơ bản để ứng dụng cho các ngành sản xuất
    công nghiệp.
  • Môn học trình bày các kiến thức cơ bản về kỹ thuật số và mạch logic, giúp cho sinh viên có kiến thức để phân tích thiết kế mạch logic, hệ thống số đơn giản. Nội dung chương trình sẽ gồm các phần: hệ đếm, đại số chuyển mạch, mạch logic liên hợp, mạch tuần tự, bộ nhớ, mạch số học và mạch phối ghép.

  • Cung cấp những kiến thức về mạch điện gồm: các phần tử thụ động và nguồn, các phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính tổng quát hay đặc thù trong chế độ xác lập và quá độ. Phân tích mạng bốn cực tương hỗ và không tương hỗ với các phần tử thông dụng trong kỹ thuật, phân tích các dạng mạch lọc tần số thuần kháng cơ bản nhất, tổng hợp mạng hai cực và hàm truyền đạt…
  • Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về các phương pháp tạo xung và biến đổi dạng xung, phân tích, thiết kế các mạch xung.
  • Môn học cung cấp các kiến thức về: Nguyên lý hoạt động của các phần tử logic cơ bản; Phương pháp thiết kế các mạch logic tổ hợp đơn giản như các mạch mã hóa, giải mã, dồn kênh, phân kênh; Các bộ đếm và một số thiết bị khác

  • Môn học này nhằm giới thiệu những phuơng pháp và cách sử dụng các công cụ thiết kế mạch có trong phần mềm về các kỹ năng thiết kế, làm mạch in và sử dụng thành thạo các công cụ thể thực hiện mô phỏng, thiết kế các mạch điện sao cho hợp lý và đúng nhất.