• Môn học giới thiệu các vấn đề về cơ học đất trong công trình xây dựng, cụ thể: Quá trình hình thành đất xây dựng; Các tính chất vật lý và cơ học cơ bản của đất xây dựng ; Phân loại đất xây dựng; Phân bố ứng suất trong đất; Biến dạng và lún của đất; Áp lực đất lên tường chắn và công trình ngầm

  • Học phần Thí nghiệm cơ học đất kết hợp cùng với “Cơ học đất” nhằm trang bị cho sinh viên hiểu được cấu trúc và tính chất cơ lý hóa của đất xây dựng, các phương pháp xác định tính chất của đất, tiếp cận và thực hành với những trang thiết bị mới về đất xây dựng. Từ đó có thể hiểu được các quy luật xẩy ra trong đất dưới tác dụng của các yếu tố bên trong và bên ngoài, đồng thời có thể nắm được nguyên lý cải tạo nền đất yếu.

  • Địa chất công trình là khoa học địa chất chuyên nghiên cứu và vận dụng các tri thức địa chất vào việc xây dựng các công trình, cải tạo lãnh thổ (tháo khô, tưới nước, chống trượt và các hiện tượng địa chất khác) cũng như khai thác các mỏ khoáng sản, chọn biện pháp đảm bảo ổn định và sử dụng bình thường các công trình cũng như dự báo khả năng thay đổi điều kiện địa chất tự nhiên dưới tác dụng của công trình.

  • Học phần thực tập Địa chất công trình là một môn học ngoài trời kết hợp học phần lý thuyết Địa chất công trình nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về loại đất đá, thành phần tính chất, phân biệt một số loại đất đá ngoài hiện trường và các đặc điểm xây dựng của chúng, đánh giá được các hiện tượng địa chất công trình động lực và các phương pháp khảo sát địa chất công trình làm cơ sở cho công tác quy hoạch, thiết kế thi công, khai thác, bảo vệ công trình và cảnh quan môi trường xây dựng.

  • Học phần “Môi trường trong xây dựng” nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức thức cơ bản về môi trường, cấu trúc và các thành phần của môi trường, về các nguồn gốc, các thành phần và các chất gây ô nhiễm môi trường, cách ngăn chặn, xử lý ô nhiễm. Bên cạnh đó, SV còn được đề cập và thảo luận về các vấn đề môi trường nóng bỏng hiện nay ở trong nước và toàn cầu.

  • Học phần thí nghiệm Địa cơ nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về loại đất đá, thành phần tính chất, phân biệt một số loại đất đá ngoài hiện trường và các đặc điểm xây dựng của chúng, đánh giá được các hiện tượng địa chất công trình động lực và các phương pháp khảo sát địa chất công trình làm cơ sở cho công tác quy hoạch, thiết kế thi công, khai thác, bảo vệ công trình và cảnh quan môi trường xây dựng. Áp dụng lý thuyết vào thực hành xác định các chỉ tiêu, tính chất chủ yếu của đất xây dựng như: xác định độ ẩm, khối lượng thể tích, thành phần hạt, giới hạn chảy, giới hạn dẻo…

  • Môn học này chuyên nghiên cứu tính chất chịu lực của đất, các hiện tượng xẩy ra trong đất khi có tác dụng của lực, cách tính toán để khắc phục các hiện tượng bất lợi sinh ra và đảm bảo cho công trình được sử dụng lâu dài.
  • Học phần “Xử lý nền đất yếu” trang bị cho sinh viên ngành Xây dựng những kiến thức cơ bản về các loại đất yếu cũng như các biện pháp xử lý cụ thể khi gặp nền đất yếu như: Các biện pháp xử lý về kết cấu công trình; Các biện pháp xử lý về móng và các giải pháp cải tạo kỹ thuật đất đá..
  • Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo nền móng của các công trình xây dựng. Hiểu được các phương pháp tính toán các loại nền móng. Cụ thể: (1) Tính toán thiết kế móng nông trên nền thiện nhiên. (2) Tính toán thiết kế móng cọc đài thấp.
  • Trang bị cho sinh viên những kiến thức tính toán, thiết kế các loại nền móng. Cụ thể: (1) Tính toán thiết kế móng nông trên nền thiện nhiên. (2) Tính toán thiết kế móng cọc đài thấp.