• Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thuế, kỷ năng tính toán các loại thuế, nắm được các quy trình kê khai và nộp các loại thuế, lập các bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra vào các tờ khai thuế.
  • Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên: Hiểu được những kiến thức cơ bản, nền tảng về nguyên lý kế toán làm cơ sở cho sinh viên học các môn kế toán chuyên ngành. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận nguyên lý của hạch toán kế toán như bản chất, đối tượng của kế toán. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp đo lường và phương pháp tổng hợp - cân đối để nghiên cứu đối tượng của kế toán...
  • Môn Kế toán du lịch là môn học cơ sở của chuyên ngành kế toán và là môn bổ trợ cho môn học chuyên ngành Quản trị khách sạn Nhà hàng, Quản trị Du lich- lữ hành. Môn học nghiên cứu Bản chất, đối tượng của hạch toán kế toán, nghiên cứu tài sản, nguồn hình thành tài sản và quá trình vận động của tài sản thông qua hệ thống các phương pháp khoa học : phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá và phương pháp tổng hợp - cân đối. Môn học còn nghiên cứu chi phí, phương pháp tập hợp chi phí cũng như tính giá thành sản phẩm dịch vụ trong khách san, du lịch lữ hành và nhà hàng.

  • Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về phương pháp kế toán các phần hành kế toán sau: Kế toán lưu chuyển hàng hóa, Kế toán hoạt động xuất nhập khẩu, Kế toán đầu tư XDCB. Với khối lượng kiến thức này sinh viên có thể vận dụng một cách thành thạo để đảm nhận các vị trí công việc kế toán như : kế toán lưu chuyển hàng hóa, kế toán xuất nhập khẩu, Kế toán đầu tư XDCB, kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù quy mô lớn hay nhỏ cũng cần thiết phải có những nhân viên kế toán này.

  • Học phần cung cấp cho sinh viên kỹ năng tạo lập chứng từ, lên các sổ sách, báo cáo có liên quan đến quá trình lưu chuyển hàng hàng hóa, để xác định kết quả hoạt động kinh doanh, kê khai được thuế GTGT.